Tijdens mijn Minor kreeg ik een opdracht van Dr. René van Alphen fysiotherapeut bij Amphia ziekenhuis, waarin ons werd gevraagd om ervoor te zorgen dat patiënten meer gaan bewegen, bij voorkeur spontaan en zelfstandig. Deze opdracht sprak mij erg aan, alleen vond ik het heel jammer dat de opdracht eenvoudig was en dat het binnen twee weken af moest zijn. Want ik kon niet heel veel uit de opdracht halen en kon bovendien niet binnen twee weken met een idee komen wat ze ook echt zouden kunnen toepassen in de ziekenhuizen. Gelukkig boden ze een afstudeeropdracht aan, en ik heb niet getwijfeld om mijzelf hiervoor op te geven.

De reden waarom ik de opdracht zo interessant vind, is omdat ik zelf patiënt ben geweest in het Amphia ziekenhuis. Ik heb tijdens mijn vakantie in België een ongeluk gehad met een trampoline en heb hierdoor een open botbreuk opgelopen in mijn dijbeen. Het was vrij ernstig en ik kan tot op het heden geen lange afstanden lopen of zware dingen tillen. Ik lag toen dus twee weken lang in het ziekenhuis. De bedoeling was dat ik mijn been moest belasten en dus voldoende moest bewegen. Helaas kon ik nergens motivatie vandaan halen om voldoende te bewegen. Daarom heb ik tijdens het afstuderen de komende maanden mij helemaal ingezet voor patiënten die het meeste baat hebben bij het bewegen in ziekenhuizen en voor hen een oplossing bedacht wat hen stimuleert en motiveert op hun gedrag richting het herstel. Dit heb ik gedaan zodat de beweging van de patiënt spontaan en zelfstandig tot stand komt om het revalidatieproces te versnellen. Dit zorgt ervoor dat de patiënten snel het ziekenhuis kunnen verlaten.

Sedentair gedrag komt meestal in de ziekenhuizen voor. Patiënten brengen tijdens een ziekenhuisopname 87% tot 100% van hun tijd door in bed (Meta-Analysis, 2020). Dit leidt tot een afname in spierkracht, problemen met dagelijks functioneren en zelfstandigheid ((KNGF), Amersfoort, 2021). Daarnaast weet iedereen dat bewegen goed voor je is. Ziekenhuispatiënten zijn echter extra gebaat bij bewegen, aangezien beweging en gezonde voeding het revalidatieproces versnelt (Bezig in ziekenhuis, 2021) (Krachtvoer en beweging, 2017). Ook legt hoogleraar professor Erik Scherder uit dat de omgeving erg belangrijk is: De mens past zich aan de omgeving waarin hij zich bevindt. Als er in de omgeving geen aandacht wordt geschonken aan beweging, zal er dus ook niemand gestimuleerd worden om te bewegen. Helaas bevindt zich deze toestand in veel ziekenhuizen en verpleeghuizen (Scherder, 2012).

Voor het Amphia ziekenhuis is het van belang dat de patiënten meer gaan bewegen. Het Amphia ziekenhuis wil natuurlijk de beste zorg verlenen aan de patiënten en een korter revalidatieproces is hier onderdeel van. Aan de andere kant kan Amphia aan meer mensen zorg verlenen als de patiënten gemiddeld korter in het ziekenhuis zijn. Dit levert natuurlijk ook een financieel voordeel op. Maar hoe krijg je patiënten meer aan het bewegen? Ik ben van mening dat de oplossing tweeledig is. Aan de ene kant moet er een bewegingsvriendelijke omgeving gecreëerd worden en aan de andere kant moet de patiënt getriggerd worden om in beweging te komen. Jammer genoeg is het ziekenhuis niet de meest stimulerende omgeving om te bewegen, vooral niet als je je ziek voelt ((KNGF),2021). Volgens Erik Scherder (hoogleraar klinische neuropsychologie) komt het juist voor de medewerkers in de zorg juist beter uit dat iedereen de hele dag op een stoel zit. Het kost veel tijd voor verpleegkundigen en fysiotherapeuten om patiënten genoeg te laten bewegen. En daarnaast is er een tekort aan personeel (Scherder, 2012).

Om deze negatieve gevolgen te voorkomen, is er het afgelopen halve schooljaar onderzoek gedaan. Hiervoor is er een interessante applicatie genaamd Move Recovery tot leven gewekt die een oplossing vormt voor de kankerpatiënten die een operatie hebben ondergaan in de buikholte, zelfstandig kunnen bewegen en kennis hebben van mobiele technologie.

Move Recovery zorgt ervoor dat de beweging van de patiënt spontaan en zelfstandig tot stand komt om het revalidatieproces te versnellen. Hierdoor zullen de patiënten snel het ziekenhuis verlaten.

Move Recovery is een device/applicatie die ontworpen is op de behoefte van de patiënt. Het doel van het device is voornamelijk het motiveren/stimuleren ​van de patiënt om bewegingen uit te voeren, zodat het revalidatieproces sneller op gang komt en verblijf in het ziekenhuis verkort wordt. De focus van de patiënt ligt voornamelijk op het tegengaan van spier- en conditieverlies

In de applicatie kan de patiënt op een leuke manier zijn dagelijkse oefeningen/activiteiten uitvoeren om zijn hoofddoel te bereiken. Voor elk voltooid oefening ontvang de patiënt een x aantal punten. Op basis van het aantal behaalde punten kan de patiënt een beloning ontvangen. Een beloning kan bestaan uit een gratis snack uit de kantine, kop koffie of een gratis krant. Tevens kan de patiënt aangeven aan de verpleegster of fysiotherapeut wat voor beloning gewenst is. De fysiotherapeut en de verpleegster kijken dan of het mogelijk is.

De fysiotherapeut heeft zicht op de resultaten van de patiënt in de database van de webapplicatie. Wanneer de fysiotherapeut opmerkt dat een patiënt fanatiek bezig is, zijn activiteiten dagelijks uitvoert en dat het daarnaast beter gaat met zijn toestand, dan kan de fysiotherapeut bij de patiënt in de applicatie aangeven hoeveel uren/dagen eerder de patiënt ontslagen kan worden uit het ziekenhuis. De patiënt ziet zijn resultaat van herstel in zijn revalidatietabel. Deze verschijnt ook als een herinnering tijdens het uitvoeren van de activiteit.

 • Mijn hoofddoel is spier en conditieverlies tegengaan.
 • Patiënten motiveren te bewegen om het revalidatieproces te versnellen, zodat zij sneller naar huis kunnen.

Om mijn project te starten heb ik een aantal deelvragen opgesteld die mij gaan helpen om de project succesvol af te ronden. Zier hieronder de deelvragen:

 • Waarom is het belangrijk dat patiënten meer gaan bewegen?
 • Welke huidige voorzieningen zijn er om patiënten meer te laten bewegen?
 • Welke toekomstige voorzieningen zijn er om patiënten meer te laten bewegen?
 • Wat betekent bewegen voor de patiënt?
 • Welke beperkingen zijn er waardoor de patiënt minder beweegt?
 • Levert bewegen enkel een positieve bijdrage aan het fysieke of ook emotioneel en mentaal?
 • Welke methoden zijn geschikt om patiënten te motiveren om te bewegen?
 • Hoe zit de doelgroep eruit?
 • Welke methodes/technieken gebruikt de doelgroep nu?
 • Hoe zit het proces van gedragsverandering in elkaar?
 • Hoe kan een ziekenhuis bijdragen om patiënten meer te laten bewegen.

Onderzoek

Het ontstaan van de applicatie (Move Recovery), de werking ervan en welke keuzes ik heb genomen om tot een concrete oplossing te komen om de behoefte van de patiënt te voorzien, namelijk ‘spier- en conditieverlies’ tegengaan om het revalidatieproces te versnellen, leest u verder stapsgewijs op een logische volgorde verder in het proces (hieronder)

Interviews
In deze map komt u verschillende interviews tegen. Van patiënten tot aan de fysiotherapeuten. Ook leest u welke belangrijke conclusies en stappen ik uit de interviews heb vernomen.

Observaties
In de map ‘observatie’ leest u, wat ik tijdens mijn onderzoek geobserveerd heb en welke belangrijke inzichten ik hieruit heb kunnen halen.

Concepten
In de map ‘concepten’ komt u mijn eerste ideeën en schetsen tegen. In mijn exploratie leest u op een logische volgorde waarom deze ideeën het niet hebben gehaald.

Huidige/Toekomstige voorzieningen
In de map ‘Huidige/Toekomstige voorzieningen ‘leest u de huidige en toekomstige voorzieningen omtrent mijn onderwerp.

Persona’s
In de map ‘Persona’s’ leest u duidelijke informatie over mijn persona’s die ik heb opgesteld om zo een betere beeld van de doelgroep te krijgen. De persona’s zijn voortgekomen uit de patiënten die ik heb geobserveerd en geïnterviewd.

Ontwerpcriteria
In de map ‘ontwerpcriteria’ leest u mijn ontwerpcriteria aan de hand van MoSCow-methode. Deze is aan de hand van het MoSCow model geordend van belangrijk naar minder belangrijk.

Paper Prototype Testen
In de map ‘Paper Prototype’ ziet u de paper prototype van de applicatie. Ook leest u wat er is getest en welke inzichten er uit de test zijn gehaald.

High-fidelity prototypes
In de map ‘High-fidelity’ ziet u de op een na laatste versie van de high-fidelity applicatie. Naast de uitleg leest u ook wat er is aangepast en veranderd.

Realisatie
In de map “realisatie” ziet u welke moderne technieken er nodig zijn om de applicatie in het echt te realiseren. Zo heb ik verschillende technieken onderzocht.

Concepten

Zie hieronder verschillende paper prototypes dat zijn getest bij de doelgroep. Deze schermen zijn daarna als basis gebruikt voor de high-fidelity prototype. Klik hier voor het volledige document.

Styleguide

Om de juiste stijlen en kleuren te selecteren heb ik een onderzoek verricht naar verschillende kleuren en stijlen. Het kruisje staat voor zorg en de afrondingen staan voor beweging. Dit maakt het kruisje dynamisch. Zo lijkt het alsof het ronddraait, dus beweegt en maakt het een associatie met “Move” van move recovery. Dus het kruisje staat voor zorg en recovery en het kruisje draait, beweegt en staat dus voor move. Men kan het ook zien als de twee benen van een patiënt die bewegen. Het blauwe kleur straalt betrouwbaarheid, kalmte, succes, dienstverlening en zorgzaamheid uit.

Mobile APP

Zie hieronder verschillende schermen van Move Recovery. De schermen die je hieronder ziet zijn ook de eindschermen geworden.

Move Recovery Features

Hieronder ziet u de belangrijkste features van de Move Recovery app.

 • Pijnschaal

  Na elke activiteit voltooid te hebben, word er daarna gevraagd om de pijnschaal door te geven, zodat fysiotherapeut inzicht heeft in zijn proces.

 • Koppeling Webapp & App

  Het proces van beweging word door de fysiotherapeut in de gaten gehouden. De fysiotherapeut heeft dus zicht over de resultaten van de patiënt.

 • Persoonlijk

  In de mobiele applicatie kan de patiënt kiezen voor een persoonlijke achtergrond of kan zelf een achtergrond uploaden en personificeren.

 • Dynamisch omgeving

  Deze mobile applicatie is toekomstgericht en toepasbaar in meerdere locaties.

 • Revalidatie balk

  De patient ziet zijn resultaat van herstel in zijn/haar revalidatie balk boven aan in de applicatie.

 • Pushmeldingen

  De app stuurt pushmelding door naar de patiënt, de pushmeldingen bestaan uit motiverende teksten die de patiënt triggert om in beweging te komen.

 • Beloningen

  Voor elk voltooide activiteit ontvangt de patiënt x aantal punten. Op basis van het x aantal behaalde punten kan de patiënt een beloning ontvangen.

 • Activiteiten

  De patiënt kan op een leuke manier zijn dagelijkse beweegactiviteiten uitvoeren om zijn hoofddoel te bereiken.

Final APP

Zie hieronder een interactieve final prototype van Move Recovery

Move Recovery

Voordelen van Move Reccovery:

 • Positieve invloed op de gezondheid van de patiënt.
 • Revalidatieproces van de patiënt zal versnellen.
 • Er zal meer plek vrijkomen op de afdelingen voor andere patiënten.
 • Er zal meer tijd vrij zijn voor verpleegkundigen.
 • Het device, applicatie of prototype kan toegepast worden op andere afdelingen die er baat bij hebben.
 • Flexibeler en toekomstgericht.